Bağçeşme Kavan Apartmanı Güvenlik Sistemi çalışmaları Neonet Güvenlik tarafından yapılarak, başarıyla devreye alınmıştır.