Gedik Konakları Kamera Güvenlik Sistemi çalışmasında Neonet Güvenlik Teknolojilerini tercih etmiştir.