Öz Adıgüzel Apartmanı Güvenlik sistemi çalışması Neonet Güvenlik tarafından yapılmıştır.